Hải quân nhân dân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines

Hải quân nhân dân Việt Nam kết thúc thành công nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Philippines

Cuộc họp Nhóm công tác chung giữa Việt Nam và Philippines về các vấn đề biển và đại dương lần thứ 10

Cuộc họp Nhóm công tác chung giữa Việt Nam và Philippines về các vấn đề biển và đại dương lần thứ 10

Đại sứ Việt Nam tại Philippines thăm Tàu 015-Trần Hưng Đạo

Đại sứ Việt Nam tại Philippines thăm Tàu 015-Trần Hưng Đạo

Đề nghị phía Philippines hỗ trợ đưa công dân Việt Nam về nước

Đề nghị phía Philippines hỗ trợ đưa công dân Việt Nam về nước

Tổng thống Philippines lên đường tới thăm Mỹ

Tổng thống Philippines lên đường tới thăm Mỹ