Ca sĩ Tân Nhàn - bền bỉ với âm nhạc dân tộc

Ca sĩ Tân Nhàn - bền bỉ với âm nhạc dân tộc

50 năm giữ hồn tinh hoa âm nhạc và nhạc cụ dân tộc

50 năm giữ hồn tinh hoa âm nhạcnhạc cụ dân tộc

Sứ mệnh cao cả của âm nhạc dân tộc Việt Nam

Sứ mệnh cao cả của âm nhạc dân tộc Việt Nam

Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”

Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”

Tìm lại sức sống của nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Tìm lại sức sống của nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Người “đánh thức” âm nhạc dân tộc thiểu số Đồng Nai

Người “đánh thức” âm nhạc dân tộc thiểu số Đồng Nai

Đam mê

Đam mê "truyền lửa" nhạc cụ dân tộc