TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Trung thu hạnh phúc” chăm lo hơn 400 trẻ em khó khăn, mồ côi

TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Trung thu hạnh phúc” chăm lo hơn 400 trẻ em khó khăn, mồ côi

Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc”

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc”

Tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Nhà thiết kế Minh Hạnh: Áo dài là “đại sứ” của Việt Nam

Nhà thiết kế Minh Hạnh: Áo dài là “đại sứ” của Việt Nam