Lê Nguyệt Minh cán đích đầu tiên, Huỳnh Thanh Tùng giữ áo vàng

Nguyệt Minh cán đích đầu tiên, Huỳnh Thanh Tùng giữ áo vàng