Tàu 20 tham gia diễn tập trên biển LIMA 2023, lên đường tham gia MNEK-4 tại Indonesia

Tàu 20 tham gia diễn tập trên biển LIMA 2023, lên đường tham gia MNEK-4 tại Indonesia

16 giờ ngày 13-5, U.22 Việt Nam - U.22 Indonesia: Thư hùng

16 giờ ngày 13-5, U.22 Việt Nam - U.22 Indonesia: Thư hùng