Dự án 22800 Karakurt: Tàu tên lửa đa năng hiện đại của Hạm đội Biển Đen

Dự án 22800 Karakurt: Tàu tên lửa đa năng hiện đại của Hạm đội Biển Đen

Nga chính thức hủy bỏ thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen

Nga chính thức hủy bỏ thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen

Các thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen với Ukraine đã hết hiệu lực

Các thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen với Ukraine đã hết hiệu lực

Hạm đội Biển Đen

Hạm đội Biển Đen "chê" tàu ngầm Ukraine quá cũ

Tàu chiến hiện đại nhất của Hạm đội Biển Đen

Tàu chiến hiện đại nhất của Hạm đội Biển Đen

Nga bổ sung chiến hạm mới cho Hạm đội Biển Đen

Nga bổ sung chiến hạm mới cho Hạm đội Biển Đen

Hạm đội Biển Đen

Hạm đội Biển Đen

Nga, U-crai-na kỷ niệm 230 năm thành lập Hạm đội Biển Đen

Nga, U-crai-na kỷ niệm 230 năm thành lập Hạm đội Biển Đen

Nga, U-crai-na kỷ niệm 230 năm thành lập Hạm đội Biển Đen

Nga, U-crai-na kỷ niệm 230 năm thành lập Hạm đội Biển Đen