2023 là “năm bùng nổ” của Việt Nam về thu hút FDI

2023 là “năm bùng nổ” của Việt Nam về thu hút FDI

Tháng 1-2023: Gần 1,7 tỷ USD FDI rót vào Việt Nam

Tháng 1-2023: Gần 1,7 tỷ USD FDI rót vào Việt Nam

FDI năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ USD

FDI năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ USD

Cảng Chu Lai cung ứng dịch vụ Logistics hàng đầu cho doanh nghiệp FDI tại miền Trung

Cảng Chu Lai cung ứng dịch vụ Logistics hàng đầu cho doanh nghiệp FDI tại miền Trung

Đột phá xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI, chưa có tổ chức Đảng

Đột phá xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI, chưa có tổ chức Đảng

Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện tốt chính sách BHXH

Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện tốt chính sách BHXH

10 tháng năm 2022, Thành phố Hà Nội đã thu hút được 1,28 tỷ USD vốn FDI

10 tháng năm 2022, Thành phố Hà Nội đã thu hút được 1,28 tỷ USD vốn FDI

Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI

Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI

Khánh thành nhà máy FDI đầu tiên của Đan Mạch tại An Giang

Khánh thành nhà máy FDI đầu tiên của Đan Mạch tại An Giang

Hội nghị xúc tiến đầu tư FDI Hàn Quốc vào các tỉnh phía Bắc

Hội nghị xúc tiến đầu tư FDI Hàn Quốc vào các tỉnh phía Bắc