Góp sức để thiếu nhi thêm yêu dân ca quan họ

Góp sức để thiếu nhi thêm yêu dân ca quan họ

Ca sĩ Tuyết Nga hát dân ca quan họ trong MV “Bèo dạt mây trôi”

Ca sĩ Tuyết Nga hát dân ca quan họ trong MV “Bèo dạt mây trôi”

Khánh thành Công trình Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh

Khánh thành Công trình Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh

Trọn đời

Trọn đời "đắm đuối" với dân ca quan họ

Sinh viên góp sức bảo tồn, quảng bá dân ca quan họ

Sinh viên góp sức bảo tồn, quảng bá dân ca quan họ

Làm mới dân ca bằng cái tình của người quan họ

Làm mới dân ca bằng cái tình của người quan họ

Bảo tồn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh trong đời sống đương đại

Bảo tồn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh trong đời sống đương đại

Thêm yêu dân ca quan họ

Thêm yêu dân ca quan họ

Thành lập Nhà hát dân ca Quan họ tỉnh Bắc Ninh

Thành lập Nhà hát dân ca Quan họ tỉnh Bắc Ninh