Trao giải thưởng “Bút sắc, lòng trong” tặng Đại tá, nhà báo lão thành Nguyễn Khắc Tiếp

Trao giải thưởng “Bút sắc, lòng trong” tặng Đại tá, nhà báo lão thành Nguyễn Khắc Tiếp