Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Việc nâng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân cần tính toán đến đặc thù công việc

Việc nâng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân cần tính toán đến đặc thù công việc

Hôm nay (27-5), Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Hôm nay (27-5), Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Triển lãm

Triển lãm "75 năm - Công an nhân dân làm theo lời Bác"

Ra mắt sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân

Ra mắt sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân

Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Công an nhân dân

Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Công an nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng