Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Sẵn sàng cho cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng công vụ

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Sẵn sàng cho cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng công vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu 5 giải pháp chủ yếu để thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu 5 giải pháp chủ yếu để thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Cử tri Hải Phòng kiến nghị Quốc hội xem xét tiếp tục lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Cử tri Hải Phòng kiến nghị Quốc hội xem xét tiếp tục lộ trình cải cách chính sách tiền lương