Thứ nhất là bảng lương chức vụ, áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã. Để làm được nội dung này, ông Minh cho biết, phải mất nhiều năm mới ra được danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương, bao quát hết các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan hành pháp, tư pháp.

Thứ hai là hệ thống bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Cùng với đó là 3 bảng lương trong lực lượng vũ trang gồm: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

leftcenterrightdel
Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của các nhà báo. 

Thời gian qua, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến  về các nội dung cơ bản của cải cách chính sách tiền lương. Trong đó, những nội dung cần xin ý kiến, đang tiếp thu giải trình để xin ý kiến của Thủ tướng, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến cụ thể.

Các vấn đề xin ý kiến, ông Vũ Đăng Minh thông tin, là xin ý kiến thống nhất 5 bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý, các chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Nội dung thứ hai cần xin ý kiến là việc bảo lưu tiền lương, thu nhập với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý khi chuyển sang lương mới mà mức lương này thấp hơn lương cũ thì được bảo lưu như lương hiện hành, thực hiện tinh thần của Nghị quyết 27 là lương mới đảm bảo không thấp hơn mức lương cũ.

Nội dung thứ 3 là thực hiện trợ cấp với cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 1 áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp, để đảm bảo những cán bộ, công chức này có đời sống đáp ứng được, với mức lương trên 5 triệu đồng/tháng. Tức là mức lương của công chức khi cải cách tiền lương thấp nhất không thấp hơn 5 triệu đồng.

Nội dung thứ 4 cần xin ý kiến là việc thực hiện mức khoán bằng số tiền cụ thể với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. “Đây là những nội dung lớn phải báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị”, ông Minh thông tin.

Theo ông Minh, sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng trình cấp thẩm quyền 3 nhóm văn bản. Cụ thể, trình Ban Bí thư ban hành quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi Nghị định 24 về chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ ban hành 12 thông tư hướng dẫn cụ thể cách chi trả, tính toán chế độ tiền lương mới…

"Với khối lượng công việc đồ sộ như vậy đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan. Trong nội dung, vấn đề rất quan trọng là bảo đảm nguồn cải cách tiền lương”, ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Minh, Bộ Nội vụ kiên trì, kiên quyết thực hiện phương châm tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, để tiết kiệm nguồn chi và tiếp tục tinh giản biên chế để tăng nguồn cho cải cách tiền lương.

Liên quan đến vấn đề xây dựng vị trí việc làm, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay khối bộ, cơ quan ngang bộ còn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ; khối cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương còn Đại học Quốc gia Hà Nội và khối địa phương còn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm. Còn lại, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành và đang thẩm tra sơ bộ. Dự kiến trong nửa đầu tháng 5 này, các cơ quan, đơn vị trên sẽ hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Với tiến độ này, ông Minh tin tưởng, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, xây dựng xong vị trí việc làm, chúng ta đủ điều kiện để tiến hành việc tính toán tiền lương cho các đối tượng liên quan trong 5 bảng lương trên.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan