Chế độ tiền lương, phụ cấp mới; quy định hệ thống bảng lương mới như thế nào?

Chế độ tiền lương, phụ cấp mới; quy định hệ thống bảng lương mới như thế nào?

Nhìn thẳng-Nói thật: Chạnh lòng... tiền lương công chức

Nhìn thẳng-Nói thật: Chạnh lòng... tiền lương công chức

Cải thiện tiền lương bộ đội

Cải thiện tiền lương bộ đội

Sau tăng lương cơ sở, bao giờ sẽ cải cách tiền lương?

Sau tăng lương cơ sở, bao giờ sẽ cải cách tiền lương?

Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Sẽ thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; kịp thời xử lý, thay thế công chức năng lực yếu, sợ trách nhiệm

Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Sẽ thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; kịp thời xử lý, thay thế công chức năng lực yếu, sợ trách nhiệm