Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7 tới

Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1-7 tới

Tiền lương mới sẽ tăng bao nhiêu?

Tiền lương mới sẽ tăng bao nhiêu?

Họp báo Chính phủ thường kỳ: Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương

Họp báo Chính phủ thường kỳ: Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương

Khẩn trương hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu

Khẩn trương hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu

Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở

Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở