Sáng 1-4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật.

Lần đầu xây dựng Luật Phòng không nhân dân

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong thời gian hai ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với hai nhóm vấn đề.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc.

Nhóm thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án luật dự kiến lần đầu tiên trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ bảy (tháng 5-2024). Dự kiến tại Kỳ họp thứ bảy, có 10 dự án luật sẽ được cho ý kiến lần đầu tiên. Đến nay, căn cứ vào kết quả và tiến độ chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn bị hồ sơ đối với 5 dự án luật trong phiên họp chuyên đề pháp luật này. Trong đó có một số dự án luật sửa đổi, bổ sung như: Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Đáng chú ý, theo Chủ tịch Quốc hội, lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự luật hoàn toàn mới nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được thông qua bằng Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các dự án luật này nhìn chung đều phải trải qua quy trình xem xét, cho ý kiến, thông qua tại hai kỳ họp. Riêng đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận, nếu dự luật được chuẩn bị tốt, thảo luận được sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ trình thông qua tại Kỳ họp thứ bảy theo quy trình một kỳ họp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với dự luật này, nếu chuẩn bị tốt, đồng thuận cao có thể thông qua tại Kỳ họp thứ bảy tới. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. 

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm

Nhóm vấn đề thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: “Từ ngày 1-7 tới sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương, mà nội hàm của lần cải cách này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Để tiến hành xây dựng được hệ thống các thang, bảng lương thì việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng được vị trí việc làm. Theo phân công của Ban Cải cách tiền lương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết này, làm căn cứ để xây dựng thang bảng lương. Phạm vi áp dụng là các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương; cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước”.

“Phạm vi khá rộng; quá trình xây dựng vị trí việc làm đã được tiến hành từ năm 2021, các cơ quan đơn vị đã hoàn thành, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Đây là việc hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau phiên họp chuyên đề pháp luật này, có thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn họp tiếp trong tháng 4 và tháng 5 để xem xét một số dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, bên cạnh các phiên họp thường kỳ.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội cùng với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan để sớm có tài liệu phục vụ các phiên họp. 

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

* Sau phần khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.