Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Australia và New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Australia và New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia, Philippines và dự Đại hội đồng AIPA-43

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia, Philippines và dự Đại hội đồng AIPA-43

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Đại hội đồng AIPA-43

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Đại hội đồng AIPA-43

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen