Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghiên cứu luật hóa cơ chế tài chính cho cơ sở y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghiên cứu luật hóa cơ chế tài chính cho cơ sở y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đồng chí Võ Chí Công có đóng góp quan trọng với những đổi mới của Quốc hội khóa VIII

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đồng chí Võ Chí Công có đóng góp quan trọng với những đổi mới của Quốc hội khóa VIII

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cuba, Nga

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cuba, Nga

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp sửa đổi nghị quyết về phân loại đô thị, đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp sửa đổi nghị quyết về phân loại đô thị, đơn vị hành chính