Chủ tịch Quốc hội Hungary đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Hungary đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Báo Đại biểu nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Báo Đại biểu nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mozambique

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mozambique