Ngày này 50 năm trước: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên dương quân dân miền Bắc

Ngày này 50 năm trước: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên dương quân dân miền Bắc

Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hội đàm trực tuyến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hội đàm trực tuyến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp tiếp thu 2 dự thảo luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp tiếp thu 2 dự thảo luật