Ca sĩ Anh Thơ làm live concert

Ca Anh Thơ làm live concert "Thơ" sau 5 năm chuẩn bị

Ca sĩ Tuyết Nga và Anh Thơ hòa giọng trong MV ca nhạc “Tự hào xứ Thanh”

Ca Tuyết Nga và Anh Thơ hòa giọng trong MV ca nhạc “Tự hào xứ Thanh”

Ca sĩ Trọng Tấn – Anh Thơ gửi tình yêu miền Trung vào âm nhạc

Ca Trọng Tấn – Anh Thơ gửi tình yêu miền Trung vào âm nhạc