Khó xử lý tour lặn ngắm san hô “chui” tại bán đảo Sơn Trà

Khó xử lý tour lặn ngắm san hô “chui” tại bán đảo Sơn Trà

Quân khu 5 kiểm tra, thẩm định các dự án trên bán đảo Sơn Trà

Quân khu 5 kiểm tra, thẩm định các dự án trên bán đảo Sơn Trà