Khó xử lý tour lặn ngắm san hô “chui” tại bán đảo Sơn Trà

Khó xử lý tour lặn ngắm san hô “chui” tại bán đảo Sơn Trà

Quân khu 5 kiểm tra, thẩm định các dự án trên bán đảo Sơn Trà

Quân khu 5 kiểm tra, thẩm định các dự án trên bán đảo Sơn Trà

Nhiều hệ lụy từ việc cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà

Nhiều hệ lụy từ việc cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà