Lễ hội áo dài trẻ em Việt Nam 2022 hướng về cội nguồn

Lễ hội áo dài trẻ em Việt Nam 2022 hướng về cội nguồn

Cả đời tâm huyết may áo dài

Cả đời tâm huyết may áo dài

Áo dài gửi tặng phụ nữ vùng cao

Áo dài gửi tặng phụ nữ vùng cao

Thông tin báo chí về Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh

Thông tin báo chí về Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh

Tôn vinh áo dài trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Tôn vinh áo dài trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Nhà thiết kế Minh Hạnh: Áo dài là “đại sứ” của Việt Nam

Nhà thiết kế Minh Hạnh: Áo dài là “đại sứ” của Việt Nam

Trình diễn áo dài tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Trình diễn áo dài tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Tôn vinh và lan tỏa di sản áo dài

Tôn vinh và lan tỏa di sản áo dài

Phụ nữ tỉnh Điện Biên hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021

Phụ nữ tỉnh Điện Biên hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021

Vĩnh Phúc: Tổ chức chuỗi sự kiện tôn vinh nét đẹp áo dài

Vĩnh Phúc: Tổ chức chuỗi sự kiện tôn vinh nét đẹp áo dài