Thật vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, công tác HNQT và đối ngoại quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

leftcenterrightdel

Một góc không gian trưng bày ngoài trời của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: TUẤN HUY

Tuy vậy, là những người trực tiếp làm công tác HNQT và ĐNQP, chúng ta vẫn còn nhiều điểm cần đổi mới để nâng tầm về mọi mặt, từ phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đến thể lực, trí tuệ, kỹ năng, tác phong hành động... cho tương xứng với yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cụ thể nhất là đáp ứng những yêu cầu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã khẳng định tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022: Trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Với vị trí là một lực lượng nhỏ trong Quân đội, đội ngũ những người làm công tác ĐNQP phải quán triệt, học tập yêu cầu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương và các chỉ thị của Bộ trưởng cũng như lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Trong đó có rất nhiều việc phải làm, song trước hết là phải giữ vững lòng “trung, hiếu”, từ đó tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, đưa ra những nghiên cứu, đánh giá tình hình cho sát và hợp lý. Cũng cần nói thêm rằng, muốn có các kế hoạch và đề xuất “sát, trúng” trong lĩnh vực HNQT và ĐNQP thì ngoài việc tự nghiên cứu, đánh giá tình hình cần phối hợp với các cơ quan liên quan như Viện Chiến lược Quốc phòng, Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Cứu hộ-Cứu nạn...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Khách tham quan một gian trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: TUẤN HUY

Chẳng hạn, đối với ĐNQP song phương, trong diễn biến tình hình thế giới nhanh nhạy, phức tạp như hiện nay, chúng ta đã có Sách trắng Quốc phòng 2019 với “bốn không” thì việc vận dụng trong giai đoạn này cần được thực hiện như thế nào để mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ cho lợi ích quốc gia-dân tộc. Điều đó đòi hỏi những người làm công tác ĐNQP phải phát huy được tính sáng tạo, linh hoạt tùy theo hoàn cảnh cụ thể.

Hay như trong ĐNQP đa phương, cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược kịp thời, coi đây là giải pháp trung tâm, mang tính quyết định để nâng cao hiệu quả tham mưu chiến lược.

Với những hoạt động vừa mang tính đa phương, vừa mang tính song phương như tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hay cứu hộ, cứu nạn ở nước ngoài lại đòi hỏi chúng ta có sự chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo cả về mặt tinh thần, vật chất, huấn luyện, con người, trang thiết bị...

Qua đó mà suy ra rằng, nếu mỗi cán bộ làm công tác ĐNQP không tự hoàn thiện, nâng tầm bản thân về mọi mặt thì khó lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong điều kiện năm 2023 là “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, công tác HNQT và ĐNQP phải chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Trách nhiệm của những người phụ trách công tác HNQT và ĐNQP là đưa ra những đề xuất hợp lý đối với từng nhiệm vụ, từng hoạt động và từng lực lượng. Với mỗi hoạt động dù là song phương hay đa phương đều phải xác định rõ xem nên tổ chức ở cấp nào, đến đâu, do lực lượng nào đảm nhiệm, yêu cầu và chính sách riêng ra sao... cốt là tinh binh, tinh cán và thể hiện tính chuyên nghiệp. Có làm được như vậy thì ĐNQP mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mới góp phần nâng cao vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế và góp phần nâng tầm công tác ĐNQP.

Trên đây là một vài suy nghĩ của những người đã kinh qua thực tế làm công tác ĐNQP trong Quân đội với niềm mong mỏi rằng, các cơ quan chức năng và đặc biệt là các cán bộ đang trực tiếp tham gia vào lĩnh vực này ngày càng nâng tầm bản thân để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng PHẠM THANH LÂN, Nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng