leftcenterrightdel
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận số 53-KL/TW ngày 28-4-2023 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị diễn ra chiều 25-5.

Để triển khai thực hiện kết luận, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban cán sự Đảng bộ Ngoại giao xây dựng văn bản hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hóa kết luận thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Bộ Quốc phòng cũng giao Cục Đối ngoại nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện kết luận; chủ trì nghiên cứu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kết luận trong phạm vi Bộ Quốc phòng; theo dõi, đôn đốc và định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Sau khi nghe các đại biểu dự Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan chức năng, với chức trách nhiệm vụ của mình, khẩn trương nghiên cứu, báo cáo, đề xuất chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận đảm bảo thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

Tin, ảnh: ANH VŨ