Thông tin về chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: Trong những năm qua, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; đóng góp quan trọng vào thành công chung của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tranh thủ nguồn lực cho xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và của Quân đội trên trường quốc tế.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Về quan hệ quốc tế song phương, thực hiện các quan điểm của Đảng, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai theo hướng chủ động mở rộng với các nước trên thế giới, thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng có biên giới liền kề, các nước lớn; đảm bảo cân bằng các mối quan hệ trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, cùng có lợi và tuân thủ hợp pháp quốc tế. Tính đến nay, ta đã có quan hệ quốc phòng với hơn 100 quốc gia, cử 33 Cơ quan Tùy viên Quốc phòng thường trú tại các nước và Liên hợp quốc; 52 quốc gia đặt Cơ quan Tùy viên Quốc phòng/Tùy viên Quân sự tại Việt Nam.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tiếp tục khẳng định được uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội trong khu vực và trên trường quốc tế khi tích cực, chủ động tham gia và đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế. Bộ Quốc phòng cũng đã đăng cai và tổ chức thành công một số hoạt động đa phương lớn, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao như: Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN lần thứ 23; Giải bắn súng quân dụng Lục quân ASEAN lần thứ 30; cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế Army Game 2022; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022... Bên cạnh đó, lĩnh vực gìn giữ hòa bình và lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh cũng là những lĩnh vực quan trọng, được Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng thông tin rõ ràng về định hướng công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới. Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục tích cực đổi mới, sáng tạo, vừa tham mưu, vừa triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược trong hoạt động đối ngoại quốc phòng; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”; tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi triển khai hoạt động đối ngoại quốc phòng; xây dựng, phát huy vai trò của cơ quan và đội ngũ cán bộ đối ngoại quốc phòng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin về chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH