Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Australia

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Australia

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, làm việc với Ủy ban Quân sự EU

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, làm việc với Ủy ban Quân sự EU

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Đối ngoại và chuyên viên Bộ Quốc phòng Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Đối ngoại và chuyên viên Bộ Quốc phòng Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên của Thái Lan

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên của Thái Lan

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công trình Đội Công binh số 1 thi công tại Abyei

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công trình Đội Công binh số 1 thi công tại Abyei

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, làm việc với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, làm việc với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam