Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với VNMAC và Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với VNMAC và Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Nam Phi

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quốc phòng Nam Phi

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 6

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 6

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Hóa học Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Hóa học Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, tặng quà nhân dân biên giới nước bạn Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, tặng quà nhân dân biên giới nước bạn Lào

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Brunei

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Brunei

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore