Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên Quốc phòng cũ và mới của Liên bang Nga

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên Quốc phòng cũ và mới của Liên bang Nga

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ninh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ninh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất