Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên Quốc phòng cũ và mới của Ukraine

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên Quốc phòng cũ và mới của Ukraine

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm và làm việc tại Cục Đối ngoại

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm và làm việc tại Cục Đối ngoại

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên Quốc phòng cũ và mới của Singapore

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp các Tùy viên Quốc phòng cũ và mới của Singapore