Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Báo cáo do Cục Đối ngoại trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác HNQT và ĐNQP đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đánh giá, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề liên quan tới HNQT và ĐNQP; chủ động nghiên cứu, tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng các nội dung, chủ trương, định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các lĩnh vực hợp tác quốc phòng được mở rộng, thúc đẩy với tần suất cao sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và các nước tiếp tục được củng cố, tăng cường, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước, góp phần xây dựng lòng tin, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. ĐNQP đa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, đưa ra những đóng góp giá trị, góp phần thúc đẩy các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, được các nước ghi nhận và đánh giá cao.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói riêng và với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương nói chung trong lĩnh vực HNQT và ĐNQP được nâng cao; các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá, đề xuất với Bộ Quốc phòng xử lý đúng đắn quan hệ quốc phòng với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả; đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNQP tiếp tục được bổ sung, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối, đúng định hướng...

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả tiêu biểu mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong công tác HNQT và ĐNQP năm 2022 với khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều hoạt động mới. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác HNQT và ĐNQP trong năm 2023, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chủ động nắm chắc diễn biến tình hình khu vực và thế giới; chú trọng tham mưu chiến lược, kịp thời thống nhất tham mưu, xử lý quan hệ và triển khai các hoạt động đối ngoại đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đáp ứng mục tiêu chiến lược, bảo đảm tối ưu lợi ích của đất nước, không để bị động, bất ngờ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần triển khai kế hoạch trao đổi đoàn bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐNQP; tích cực tham gia đầy đủ, hiệu quả các cấu trúc, diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, nhất là cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN; đồng thời quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác ĐNQP chuyên nghiệp, giỏi nghiệp vụ và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu HNQT về quốc phòng trong thời gian tới...

Tin, ảnh: ANH VŨ