Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ xuất quân.

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đến dự buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ xuất quân có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ. 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ. 
leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ xuất quân. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu quốc tế dự lễ xuất quân.

Cùng tham dự buổi lễ xuất quân có đồng chí Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại biểu quốc tế, các cơ quan ngoại giao; Tùy viên quốc phòng các nước... Tham dự buổi lễ còn có cán bộ, nhân viên Cục GGHB Việt Nam, BVDC2.5 và ĐCB2 (dự trực tiếp tại buổi lễ và trực tuyến tại điểm cầu Cục GGHB Việt Nam).

leftcenterrightdel
 Cán bộ, nhân viên ĐCB2 tại lễ xuất quân.

Trong thời gian qua, Cục GGHB Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức GGHB Liên hợp quốc cho cán bộ, nhân viên BVDC2.5. Trong đó, chú trọng huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại phái bộ, phối hợp với các đối tác quốc tế huấn luyện về tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về GGHB Liên hợp quốc như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không... Đến nay, tất cả các công tác chuẩn bị đã hoàn tất; 100% cán bộ, nhân viên BVDC2.5 yên tâm công tác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên BVDC2.5 tại lễ xuất quân. 

Đối với ĐCB2, Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp với Binh chủng Công binh tổ chức huấn luyện song song, bao gồm: Huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh, huấn luyện tiếng Anh cho các nhân sự chủ chốt, huấn luyện trang bị về truyền thông, chuyên ngành y tế, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tổ chức hợp luyện vận hành ĐCB2 sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐCB1... 100% cán bộ, nhân viên ĐCB2 yên tâm công tác, có quyết tâm cao và đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ xuất quân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam, trong đó có cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội công binh số 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng GGHB của Việt Nam thời gian qua, đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn Phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các lực lượng, cá nhân được giao nhiệm vụ làm tốt một số yêu cầu: Tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc phải trên cơ sở quát triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về đối ngoại, hội nhập quốc tế, với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc và Nghị quyết số 130 của Quốc hội về tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc. Tham mưu có hiệu quả với Đảng, Nhà nước hoàn thiện khung khổ pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, nhất là về quy trình, thủ tục, chế độ, chính sách.

Bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho các lực lượng Việt Nam tham gia GGHB Liên hợp quốc; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng Việt Nam tại các địa bàn phái bộ. Tích cực nghiên cứu, tham mưu chiến lược để từng bước tham gia sâu rộng hơn nữa, mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy, quản lý tại Trụ sở Liên hợp quốc và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh như lực lượng kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc, vận tải trực thăng… Đồng thời, tạo nguồn lực lượng bền vững, nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân tham gia lực lượng, đáp ứng Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2018-2028 của Liên hợp quốc.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, huấn luyện về mọi mặt, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ GGHB, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kỹ năng sinh tồn; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ với điều kiện khó khăn theo sáng kiến “Hành động vì hòa bình” của Liên hợp quốc.

Tích cực, chủ động hợp tác thực chất, có hiệu quả với các quốc gia, đối tác quốc tế để nâng cao năng lực, học hỏi kinh nghiệm, huy động nguồn lực hỗ trợ, tiến tới chủ động hoàn toàn về năng lực và tham gia hiệu quả vào cơ chế hợp tác trong khu vực và quốc tế về GGHB Liên hợp quốc.

 

leftcenterrightdel
BVDC2.5 giao nhiệm vụ trước khi hành quân đến buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định cử BVDC2.5 và ĐCB2 đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Abyei; trao Quân kỳ, tặng quà cho BVDC2.5, ĐCB2 và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu đáp từ và giao nhiệm vụ cho BVDC2.5 và ĐCB2 đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc...

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục thông tin về lễ xuất quân.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG-HÙNG KHOA