Bệnh viện Quân y 175 phát động 30 ngày thi đua cao điểm

Bệnh viện Quân y 175 phát động 30 ngày thi đua cao điểm

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc với Bệnh viện Quân y 175

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc với Bệnh viện Quân y 175

Tìm hiểu cơ hội hợp tác chăm sóc sức khỏe cho chuyên gia, công dân Trung Quốc tại Bệnh viện Quân y 175

Tìm hiểu cơ hội hợp tác chăm sóc sức khỏe cho chuyên gia, công dân Trung Quốc tại Bệnh viện Quân y 175

Ngày 26-5-1975: Thành lập Bệnh viện Quân y 175

Ngày 26-5-1975: Thành lập Bệnh viện Quân y 175

Khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện Quân y 175

Khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện Quân y 175