Bệnh viện Quân y 175 tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình – Xuân yêu thương”

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình – Xuân yêu thương”

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ cấp tướng

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ cấp tướng