Bệnh viện Quân y 175 hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ

Bệnh viện Quân y 175 hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại Bệnh viện Quân y 175 và Sư đoàn 370

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại Bệnh viện Quân y 175 và Sư đoàn 370

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng quà trường hợp hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Quân y 175 và TP Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng quà trường hợp hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Quân y 175 và TP Hồ Chí Minh