Triển khai tiêu chuẩn du lịch ASEAN tại TP Hồ Chí Minh

Triển khai tiêu chuẩn du lịch ASEAN tại TP Hồ Chí Minh

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Đoàn công tác số 9 - TP Hồ Chí Minh thăm và giao lưu tại Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác số 9 - TP Hồ Chí Minh thăm và giao lưu tại Vùng 2 Hải quân

Tàu Hải quân Italia thăm TP Hồ Chí Minh

Tàu Hải quân Italia thăm TP Hồ Chí Minh

Họp mặt truyền thống Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên -  Hà Tuyên khu vực TP Hồ Chí Minh

Họp mặt truyền thống Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên khu vực TP Hồ Chí Minh