Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, giai đoạn 2018-2023, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu 1 đã được triển khai như thế nào? 

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu: Có thể nói, những năm qua, việc điều chỉnh tổ chức, biên chế trong Quân đội và LLVT Quân khu 1 có tác động nhất định tới hoạt động của tổ chức công đoàn cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong Quân khu. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, tổ chức công đoàn luôn được củng cố, kiện toàn, phù hợp với tổ chức, biên chế của đơn vị, hoạt động theo đúng chức năng.

Cơ quan chính trị, các công đoàn cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên bảo đảm chặt chẽ, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ được chú trọng; các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được triển khai sâu rộng, gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, được đông đảo ĐVCĐ, NLĐ tham gia hưởng ứng. Hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với NLĐ được tổ chức thường xuyên; đời sống của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ phát huy tính sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu.  

PV: Vậy đâu là dấu ấn nổi bật của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu 1 trong thời gian qua?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu: Kết quả đáng ghi nhận nhất là qua các hoạt động phong trào thi đua, nhiều mô hình, phần việc do tổ chức công đoàn phát động đạt hiệu quả cao, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, ĐVCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên từng cương vị công tác. Thông qua phong trào, mô hình thi đua, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trưởng thành về mọi mặt.

Giai đoạn 2018-2023, toàn Quân khu có hơn 200 công trình, sáng kiến và hàng trăm đề tài, sản phẩm sáng tạo do cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ làm chủ, trong đó có 10 sáng kiến được Bộ Quốc phòng công nhận, 3 cá nhân đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”, 1 giải Nhất và 3 giải Khuyến khích tại Cuộc thi "Đề tài, sáng kiến lần thứ V trong Công đoàn Quân đội" do thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng. 35 lượt công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu khen thưởng; 155 lượt cán bộ, ĐVCĐ được các cấp khen thưởng. Kết quả bình xét phân loại công đoàn cơ sở và ĐVCĐ hằng năm đạt vững mạnh xuất sắc tăng từ 2,8% đến 3,5%.

Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua, mỗi công đoàn cơ sở luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng ở đơn vị và địa phương nơi đóng quân, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như tổ chức giao lưu, kết nghĩa, thăm tặng quà gia đình chính sách, tri ân về nguồn... góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ được đẩy mạnh như: Cán bộ, ĐVCĐ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; tạo điều kiện cho ĐVCĐ vay vốn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, mở dịch vụ phát triển kinh tế; vận động cán bộ, ĐVCĐ đóng góp quỹ sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; quyên góp và trích ngân sách tặng quà các đối tượng chính sách, thăm hỏi động viên đoàn viên, gia đình ĐVCĐ hoàn cảnh khó khăn...   

leftcenterrightdel
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Kho K23, Cục Kỹ thuật Quân khu 1 trong giờ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ảnh: BÙI HIỆP 

PV: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân khu 1, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu xác định tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Trước hết, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung làm tốt công tác chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ phát triển toàn diện, có thái độ trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi; có tư duy sáng tạo, phương pháp, tác phong công tác khoa học, công nghiệp và kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVCĐ, NLĐ; phát huy dân chủ, tham gia quản lý đơn vị, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua của công đoàn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ; thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, ĐVCĐ trong tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng rộng rãi, đạt hiệu quả thiết thực. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng lấy ĐVCĐ, NLĐ làm trung tâm; xây dựng các tổ chức công đoàn trong Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

VÂN ANH (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.