Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29, những năm qua, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong toàn Cục. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng có chuyển biến tiến bộ.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 trong tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chỉ đạo các đơn vị duy trì hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm trên mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ hàng trăm nghìn bài viết tuyên truyền, đấu tranh; tham gia đấu tranh trực diện với hơn 350.000 bình luận phản bác các quan điểm sai trái, thông tin tiêu cực. Thường xuyên theo dõi, quản lý hiệu quả các bài viết, thông tin trên mạng xã hội của cán bộ, nhân viên trong Cục; chú trọng xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu, thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29, Đảng ủy Cục Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chính sách, pháp luật nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai của cấp ủy đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền, đấu tranh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao trình độ, khả năng tác chiến không gian mạng của Cục. Đồng thời thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35; tích cực, chủ động tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng, xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.

Tin, ảnh: GIANG NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.