Trung tướng Trần Duy Hưng dự chương trình tặng quà các gia đình chính sách xã Thủy Xuân Tiên của Tổng cục Kỹ thuật

Trung tướng Trần Duy Hưng dự chương trình tặng quà các gia đình chính sách xã Thủy Xuân Tiên của Tổng cục Kỹ thuật

Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật chấm thi Hội thi xe tốt, lái xe giỏi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật chấm thi Hội thi xe tốt, lái xe giỏi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi năm 2023

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi năm 2023

Khai mạc Hội thao bóng đá, bóng chuyền Tổng cục Kỹ thuật năm 2023

Khai mạc Hội thao bóng đá, bóng chuyền Tổng cục Kỹ thuật năm 2023

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức kiểm định 46.500 mẫu đạn dược

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức kiểm định 46.500 mẫu đạn dược