Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 tại Quân khu 1

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 tại Quân khu 1

Quân khu 1: Thăm hỏi gia đình có người bị tử vong do sạt lở đất

Quân khu 1: Thăm hỏi gia đình có người bị tử vong do sạt lở đất

Ngành Kỹ thuật Quân khu 3 - Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ - Bài 1: Bảo đảm vũ khí trang bị đồng bộ, vững chắc

Ngành Kỹ thuật Quân khu 3 - Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ - Bài 1: Bảo đảm vũ khí trang bị đồng bộ, vững chắc

Tập huấn về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục tại Trường Quân sự Quân khu 1

Tập huấn về bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục tại Trường Quân sự Quân khu 1

LLVT Quân khu 1: Tham gia xây dựng 428 cơ sở chính trị địa phương vững mạnh

LLVT Quân khu 1: Tham gia xây dựng 428 cơ sở chính trị địa phương vững mạnh

Quân khu 7 sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847

Quân khu 7 sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847

Quân khu 1: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Yên

Quân khu 1: Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Yên

Quân khu 1 tổ chức huấn luyện chiến dịch năm 2024

Quân khu 1 tổ chức huấn luyện chiến dịch năm 2024