Quân khu 1 bàn giao công trình đường tuần tra biên giới

Quân khu 1 bàn giao công trình đường tuần tra biên giới

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Bộ tư lệnh Quân khu 1

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Bộ tư lệnh Quân khu 1