Chính ủy Quân khu 1 kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Chính ủy Quân khu 1 kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1): Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị

Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1): Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị

Quân khu 1 ra quân huấn luyện năm 2023

Quân khu 1 ra quân huấn luyện năm 2023

Giao lưu cán bộ, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới tại Sư đoàn 346, Quân khu 1

Giao lưu cán bộ, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới tại Sư đoàn 346, Quân khu 1

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Quân khu 1: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào

Quân khu 1: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào

Hội nghị gặp mặt lãnh đạo Hội Cựu chiến binh trên địa bàn Quân khu 1

Hội nghị gặp mặt lãnh đạo Hội Cựu chiến binh trên địa bàn Quân khu 1

Bộ Tham mưu Quân khu 1: Chuẩn bị tốt mọi mặt cho mùa huấn luyện mới

Bộ Tham mưu Quân khu 1: Chuẩn bị tốt mọi mặt cho mùa huấn luyện mới

Quân khu 1 tổ chức chương trình “Tết nhân ái”

Quân khu 1 tổ chức chương trình “Tết nhân ái”

Quân khu 1: Hơn 25 tỷ đồng tặng gia đình chính sách và hộ nghèo đón Tết

Quân khu 1: Hơn 25 tỷ đồng tặng gia đình chính sách và hộ nghèo đón Tết