Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo về tình hình công tác kỹ thuật, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra: Hệ thống văn kiện kỹ thuật; tiến trình biểu, nội dung, thời gian và giáo án huấn luyện kỹ thuật của đơn vị; công tác quản lý, bảo quản, giữ gìn trang bị kỹ thuật; tình trạng kỹ thuật và đồng bộ của trang bị kỹ thuật; công tác an toàn kho xe tăng thiết giáp, an toàn giao thông, an toàn bảo hộ lao động và thực hiện Cuộc vận động 50; tổ chức biên chế cán bộ, nhân viên kỹ thuật và trang bị kỹ thuật; thực hiện tổng kiểm kê trang bị kỹ thuật hằng năm.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 khu kiểm tra nhà xe Tiểu đoàn 2 huấn luyện pháo binh, Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Trường bắn Quốc gia TB1 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ lệnh hướng dẫn công tác kỹ thuật của Quân khu, thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2022 và 8 tháng năm 2023. Chủ động bảo đảm trang bị kỹ thuật đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu công tác kỹ thuật, đơn vị có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là: Đã bám sát chỉ lệnh, hướng dẫn của trên, chủ động thực hiện công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và hoạt động thường xuyên. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng. Trình độ, kỹ năng nghề của đội ngũ thợ kỹ thuật và lái xe không ngừng được nâng cao. Các đơn vị đều thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vật tư, kinh phí, xăng dầu chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiết kiệm…

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra Quân khu 1 kiểm tra Kho K29, Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh. 

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà 2 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Trường bắn Quốc gia TB1 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt các chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ và Quân khu, chỉ đạo và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế. Bảo đảm đầy đủ trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt thực hiện các nhiệm vụ, chú ý nhiệm vụ diễn tập có thực binh, bắn đạn thật năm 2023.

Duy trì có nền nếp chế độ công tác kỹ thuật ở các cấp, tăng cường công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật. Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và trong bảo đảm tốt công tác an toàn giao thông.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.