Hiệu quả từ Cuộc vận động 50 ở Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3)

Hiệu quả từ Cuộc vận động 50 ở Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3)

Sư đoàn 315, Quân khu 5: Đơn vị điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 50

Sư đoàn 315, Quân khu 5: Đơn vị điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 50

Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) sơ kết điểm thực hiện Cuộc vận động 50

Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) sơ kết điểm thực hiện Cuộc vận động 50

Bộ CHQS tỉnh An Giang: Sơ kết đơn vị làm điểm Cuộc vận động 50

Bộ CHQS tỉnh An Giang: Sơ kết đơn vị làm điểm Cuộc vận động 50

Nhân lên sức sống của Cuộc vận động 50 ở Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân lên sức sống của Cuộc vận động 50 ở Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 9: Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động 50

Quân khu 9: Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động 50

Kho K84: Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50

Kho K84: Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50

Sư đoàn 8 (Quân khu 9) Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50

Sư đoàn 8 (Quân khu 9) Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50