Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học) sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học) sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Sức lan tỏa từ Cuộc vận động 50 ở Sư đoàn 365

Sức lan tỏa từ Cuộc vận động 50 ở Sư đoàn 365

Hiệu quả thiết thực nhờ bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc vận động 50

Hiệu quả thiết thực nhờ bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc vận động 50

Quân khu 5 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Quân khu 5 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Tổng công ty Đông Bắc đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50

Tổng công ty Đông Bắc đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50

Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Binh chủng Thông tin liên lạc: “Đòn bẩy” nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc

Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Binh chủng Thông tin liên lạc: “Đòn bẩy” nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân: Nhiều đề tài, sáng kiến trong thực hiện Cuộc vận động 50

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân: Nhiều đề tài, sáng kiến trong thực hiện Cuộc vận động 50

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50

Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Sư đoàn 377 sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

Sư đoàn 377 sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

Sư đoàn 375 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024

Sư đoàn 375 sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024