Các cụm thi đua Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng

Các cụm thi đua Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tổng kết năm học và Phong trào Thi đua Quyết thắng 2022-2023

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tổng kết năm học và Phong trào Thi đua Quyết thắng 2022-2023

Học viện Chính trị tổng kết năm học và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2022-2023

Học viện Chính trị tổng kết năm học và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2022-2023

Lực lượng vũ trang TP Tân Uyên quyết tâm giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng

Lực lượng vũ trang TP Tân Uyên quyết tâm giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng