Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển cả chiều rộng, chiều sâu

Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển cả chiều rộng, chiều sâu

Hiệu quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Trường Quân sự Quân khu 7

Hiệu quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Trường Quân sự Quân khu 7

Để Phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực

Để Phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực

Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Nhân điển hình tiên tiến, tạo sức bật trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Nhân điển hình tiên tiến, tạo sức bật trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

 Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần: Phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào thực chất, hiệu quả

Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần: Phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào thực chất, hiệu quả