Trong những năm qua, xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, BHXH Bộ Quốc phòng đã tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong Quân đội, góp phần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân yên tâm công tác; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Bộ Quốc phòng trong thực thi chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, cùng với sự phát triển của kinh tế là sự lớn mạnh của hệ thống an sinh xã hội, trong đó có BHXH, BHYT và được thể chế hóa bằng hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng được hoàn thiện; thực hiện Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19-4-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, ngày 29-5-2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP về việc thành lập BHXH Bộ Quốc phòng-cơ quan chuyên trách thực thi các chế độ chính sách BHXH, BHYT trong Quân đội. Sự ra đời của BHXH Bộ Quốc phòng đáp ứng đòi hỏi khách quan, phù hợp với sự phát triển của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; thể hiện quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, tháng 3-2023. Ảnh: TUẤN HUY 

Từ khi thành lập đến nay, BHXH Bộ Quốc phòng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; luôn đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong Quân đội với phương châm “Tư duy tổng thể, làm việc cụ thể, mọi việc phải làm đúng ngay từ đầu”.

BHXH Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tích cực nghiên cứu, tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đề xuất với Đảng, Nhà nước việc xây dựng chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với hoạt động đặc thù của Quân đội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách mới về BHXH, BHYT trong Bộ Quốc phòng theo lộ trình, quy định của pháp luật.

Đặc biệt, đã kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo đúng quy định của Chính phủ. Cụ thể là, trong năm 2021, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QÐ-TTg ngày 1-10-2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo đó, BHXH Bộ Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động của các doanh nghiệp Quân đội từ quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng... Đây là chính sách rất kịp thời, mang đậm tính nhân văn, góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm, nhất là đối với người lao động và các doanh nghiệp.

BHXH Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT; bảo đảm cho công tác BHXH, BHYT trong Quân đội được thực hiện có nền nếp, thống nhất, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, BHXH Bộ Quốc phòng tham mưu với Bộ Quốc phòng chỉ đạo và trực tiếp quản lý phần quỹ BHXH, BHYT sử dụng trong Quân đội tập trung, thống nhất, chặt chẽ, tách biệt với ngân sách quốc phòng, được Ủy ban Xã hội của Quốc hội và BHXH Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, được Kiểm toán Nhà nước đánh giá thực hiện tốt, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, BHXH Bộ Quốc phòng đã tích cực triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý thu, chi, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH. Phần mềm nghiệp vụ được triển khai từ cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng đến cơ quan thực hiện công tác BHXH, BHYT cấp trung đoàn và tương đương, tạo sự thống nhất trong toàn quân việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, việc triển khai ứng dụng CNTT trong giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở quân y ký hợp đồng với BHXH Bộ Quốc phòng, đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý quỹ BHYT và bảo đảm tốt nhất quyền lợi đối với các đối tượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đặc biệt, từ năm 2018, BHXH Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện 100% BHYT quân nhân theo quy định của Luật BHYT và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Đây là chính sách mới, ưu việt, thay đổi phương thức bảo đảm từ ngân sách nhà nước sang quỹ BHYT trong việc chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh thường xuyên cho bộ đội; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Từ đây, quyền lợi về chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh của quân nhân được bảo đảm ở mức cao; quân nhân được tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại nhanh chóng, thuận lợi.

15 năm qua, BHXH Bộ Quốc phòng đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT trong Quân đội với phương thức tổ chức thực hiện chặt chẽ, chuyên nghiệp, bài bản, khoa học, hiệu quả, luôn hướng tới sự hài lòng của đối tượng thụ hưởng. Hằng năm, BHXH Bộ Quốc phòng đã cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Với những thành tích đạt được trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp thực hiện công tác BHXH, BHYT trong Quân đội, BHXH Bộ Quốc phòng vinh dự được Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

leftcenterrightdel
Bệnh viện Quân y 120, Quân khu 9 thực hiện kỹ thuật nội soi ổ bụng cho bệnh nhân diện bảo hiểm y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC CƯỜNG 

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển năng động, nhưng còn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định. Trong nước, tình hình kinh tế, xã hội ngày càng phát triển ổn định; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác đã và đang gây ra những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Tình hình đó tác động trực tiếp tới công tác BHXH, BHYT của cả nước nói chung, của Quân đội nói riêng.

Để công tác BHXH, BHYT trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và BHXH Bộ Quốc phòng cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các cơ quan chức năng đối với công tác BHXH, BHYT. Toàn quân, nhất là đối với ngành bảo hiểm trong Quân đội, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, đã được cụ thể hóa bằng Kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị số 210-CT/QUTW, ngày 1-4-2016 về lãnh đạo tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân tại ngũ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 92/CT-BQP ngày 27-10-2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong Quân đội theo cơ chế mới.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị toàn quân cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với BHXH Bộ Quốc phòng trong thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng (CNVCQP), lao động hợp đồng (LĐHĐ) và thân nhân quân nhân, thân nhân CNVCQP. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, bảo đảm cho công tác BHXH, BHYT trong Quân đội thực hiện thuận lợi, thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Hai là, thực hiện tốt công tác thu, nộp BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-binh sĩ, CNVCQP và LĐHĐ trong Quân đội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Bộ Quốc phòng và Ngành BHXH toàn quân. Với mức thu bảo hiểm hằng năm lớn, các cấp phải tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-binh sĩ, CNVCQP, LĐHĐ trong Quân đội và thân nhân của họ. Thu BHXH, BHYT phải gắn chặt chẽ với cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và chi giải quyết các chế độ BHXH, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, cần giải quyết kịp thời, hiệu quả chế độ chính sách BHXH, BHYT trong quá trình điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Bám sát đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị toàn quân, BHXH Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, bảo đảm giải quyết đầy đủ, đúng quy định chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng; kịp thời giải quyết các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong Quân đội. BHXH Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý thu, chi, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH từ cơ quan Bộ Quốc phòng đến cơ quan cán bộ, quân lực, tài chính, quân y cấp trung đoàn và tương đương, tạo sự thống nhất trong toàn quân về thực hiện công tác BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên dữ liệu điện tử đối với các bệnh viện, bệnh xá ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với BHXH Bộ Quốc phòng, nhằm bảo đảm tốt quyền lợi đối với người có thẻ BHYT.

Bốn là, triển khai tích cực, đa dạng, phong phú công tác thông tin tuyên truyền về BHXH, BHYT, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong toàn quân. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trong Quân đội. Đồng thời tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền về BHXH, BHYT cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phụ trách công tác BHXH, BHYT và đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công tác BHXH, BHYT tại các đơn vị. Các cơ quan báo chí trong Quân đội cần thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong việc tham gia BHXH, BHYT.

Năm là, tập trung xây dựng Đảng bộ Cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng tầm trí tuệ tư duy khoa học, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác BHXH, BHYT của cán bộ, nhân viên BHXH Bộ Quốc phòng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. BHXH Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị toàn quân trong tham mưu, đề xuất việc hoạch định, xây dựng chính sách, cơ chế quản lý BHXH, BHYT bảo đảm phù hợp và đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT trong Quân đội, phát huy những thành tích đã đạt được, BHXH Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân cần nỗ lực phấn đấu, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT đối với các đối tượng trong Quân đội và hậu phương Quân đội, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng LÊ QUANG MINH - Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT