Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị. 

Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Ngày 29-5-2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 79 về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trên cơ sở tách Phòng Bảo hiểm xã hội quân đội từ Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và chuyển giao toàn bộ công tác tài chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Năm 2017 theo chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng báo cáo Tổng kết công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong quân đội sau 9 năm thực hiện. Đây là cơ sở để Bộ Quốc phòng quyết định giữ ổn định Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế là cơ quan độc lập, chuyên trách tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội như hiện nay.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Vũ Hải Sản và Thượng tướng Đỗ Căn ký bàn giao Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn cho biết, tiếp nhận các nội dung bàn giao của Bộ Quốc phòng, đây vừa là trách nhiệm, vừa là điều kiện thuận lợi để Tổng cục Chính trị tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật và quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt hơn công tác chính sách nói chung, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy kết quả thành tích đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những hạn chế tồn tại; tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng, góp phần bảo đảm tốt hơn chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong quân đội; các cơ quan chức năng của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội; xứng đáng là cơ quan đầu ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của quân đội.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Vũ Hải Sản trao hoa, quà tặng Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. 
leftcenterrightdel

Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa chúc mừng Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. 

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký biên bản bàn giao nguyên trạng Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG – PHAN HÀ