leftcenterrightdel

Đại tá Cao Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2021, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã nỗ lực triển khai, hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất; tích cực nghiên cứu tham gia xây dựng chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hoàn thành tốt công tác thẩm định quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020; tích cực, chủ động trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; hoàn thành toàn bộ việc rà soát, kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định trong quản lý, tổ chức thực hiện; chủ động giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tồn đọng trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trong đó, nổi bật là cơ quan đã giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Tính đến hết 30-11-2021 đã giải quyết 92.676 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Thực hiện rà soát đối với 2.009 trường hợp đang hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trong toàn quân...

Hội nghị cũng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan năm 2021. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua quyết thắng đã bám sát tình hình nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên luôn đoàn kết, thống nhất; nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2021, Đảng bộ cơ quan đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị .

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sôi nổi thảo luận, phát biểu nhiều ý kiến có giá trị, làm rõ hơn những kết quả, thành tích đã đạt được, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, đặc biệt là các giải pháp cụ thể như giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật...

Cũng tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Duy, Phó giám đốc bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Nội dung thi đua tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tổ chức các hoạt động thi đua trọng điểm trong năm.

leftcenterrightdel

Đại tá Trần Ngọc Duy, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022. 

leftcenterrightdel

Đại diện các phòng, ban và tổ chức quần chúng ký kết giao ước thi đua. 

leftcenterrightdel
6 tập thể tiêu biểu được khen thưởng năm 2021.

Đại diện các phòng, ban và tổ chức quần chúng ký kết giao ước thi đua; bày tỏ quyết tâm phấn đấu thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Dịp này, 6 lượt tập thể và 75 lượt cá nhân được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Thủ trưởng Ban Giám đốc khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2021.

Tin, ảnh: THU THỦY