Thượng tá Lê Hồng Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Được chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” vừa là vinh dự, trách nhiệm, song cũng đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi quyết tâm, tinh thần nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất đến các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy Trung đoàn đã xác định các nội dung đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả”.

leftcenterrightdel

Đảng ủy Trung đoàn 937 ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Theo đó, Trung đoàn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng chính trị, công tác huấn luyện bảo đảm an toàn bay, trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt kỹ thuật hàng không, kỹ thuật hậu cần sân bay, thông tin ra-đa và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đến các phân đội thuộc Trung đoàn 937, chúng tôi chứng kiến không khí thi đua sôi nổi trong huấn luyện, học tập của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị. Tất cả đều tích cực thực hiện các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trung úy Nguyễn Đức Thuần, Chính trị viên Trạm ra-đa 64, Tiểu đoàn thông tin - ra-đa chia sẻ: “Để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chúng tôi xác định trước hết phải xây dựng nhận thức cho mỗi quân nhân. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy Trạm luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ quyết tâm đúng đắn, ý thức tự giác phấn đấu cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Thông qua các buổi sinh hoạt quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Trạm ra-đa 64 duy trì luyện tập đội ngũ nghiêm túc. 

Với Phi đội 1 để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của Trung đoàn, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên mọi mặt công tác, nhất là công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật. Phi đội duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ bộ đội, nắm chắc quân số, chất lượng, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi, mang mặc trang phục đúng quy định.

leftcenterrightdel
Phòng chính trị Sư đoàn 370 kiểm tra nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị Phi đội 1. 

Theo Trung tá Nguyễn Anh Lưu, Phi đội trưởng Phi đội 1, để nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, Phi đội đã quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện, tổ chức lên lớp, ôn tập, kiểm tra đánh giá chất lượng của từng phi công. Cán bộ phi đội, biên đội kèm cặp, bồi dưỡng sát với điều kiện khoa mục, bài bay thực hiện đúng quy trình, quy định điều lệ công tác bay.

leftcenterrightdel
Tọa đàm sĩ quan trẻ nhằm phát huy vai trò của sĩ quan trẻ trong xây dựng đơn vị. 

Các phân đội trong Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh, từ việc gấp chăn vuông, gối thẳng, đến hệ thống biển bảng, dây, giá, panô, khẩu hiệu, bảng tin đều chính quy, thống nhất, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Trung đoàn thường xuyên đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, các đợt thi đua đột kích, cao điểm.

leftcenterrightdel
Hoạt động thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội. 

Thượng tá Kiều Việt Anh, Trung đoàn trưởng khẳng định: “Bằng những chủ trương, biện pháp thiết thực cùng với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, Trung đoàn hoàn thành tốt các nội về xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 937 tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”.

Bài, ảnh: THANH  GIÁP

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.