Để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nói chung, tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 nói riêng, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc, giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22-7-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nắm chắc các nội dung, tiêu chuẩn và biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Ảnh minh họa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”: Qdnd.vn

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng phải ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, cụ thể hóa các tiêu chuẩn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; định kỳ, sơ kết, tổng kết các hoạt động và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng...

MINH ANH