Dự đón, làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng; Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Chính ủy Binh chủng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng thuộc Binh chủng Công binh.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh trước buổi kết luận kiểm tra. 

Báo cáo của Binh chủng Công binh và thực tế kiểm tra cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong binh chủng đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng và công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng cũng như thi hành pháp luật về đấu thầu.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. 

Nổi bật là, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; trong năm 2022 và năm 2023, binh chủng được giao chủ trì xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và 6 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đến nay, các nhiệm vụ này đều bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, tiến độ. Các cơ quan chức năng của binh chủng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tội phạm; tình hình nội bộ trong cơ quan binh chủng ổn định, an ninh chính trị, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững và tăng cường.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Binh chủng Công binh và đại diện các cơ quan chức năng thuộc binh chủng làm việc với đoàn kiểm tra.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, thường xuyên đổi mới hình thức, cách thức tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng của các cơ quan, đơn vị. Đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về đầu tư, đấu thầu; chấp hành nghiêm quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh kiến nghị, làm rõ một số nội dung với đoàn kiểm tra.

Qua nghe báo cáo của binh chủng và nhận xét của đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận kiểm tra, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả, thành tích Binh chủng Công binh đạt được năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 trong công tác quân sự, quốc phòng và các mặt công tác được kiểm tra; nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm mà binh chủng xác định. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục.

leftcenterrightdel
 Các thành viên đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng tại buổi kết luận kiểm tra.

Để nâng cao chất lượng các mặt công tác được kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và thi hành pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

leftcenterrightdel

 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác của binh chủng với đoàn kiểm tra.

Binh chủng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ pháp luật cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn; tiếp tục duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; xử lý dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, không để vượt cấp, kéo dài.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng thay mặt đoàn công tác thông báo kết quả kiểm tra.

Từ thực tế kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tình hình tư tưởng, quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Ngoài ra, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng đất quốc phòng, không để lấn chiếm, sử dụng trái phép.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu đối với những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra, Binh chủng Công binh phải xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành, phân công cơ quan, cá nhân phụ trách; định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, thường xuyên báo cáo kết quả để lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan tham gia đoàn kiểm tra nắm, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN