Tham gia đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng có chỉ huy và cán bộ chuyên trách một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Về phía Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, dự, làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục; Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng tổng cục; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tổng cục; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, năm 2022, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế trong tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch năm và nhiệm vụ đột xuất do Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần quan trọng giảm thiểu tình hình vi phạm, tội phạm trên các địa bàn đóng quân; công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ cơ quan chức năng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự buổi kiểm tra.

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 1389 tổng cục chủ động nắm chắc tình hình, căn cứ vào mệnh lệnh, chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục, các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, kịp thời tham mưu cho tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, góp phần làm giảm đáng kể tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật trong toàn tổng cục.

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất, kiến nghị với thủ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn kiểm tra một số nội dung như: Đề nghị tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác thanh tra, điều tra, pháp chế; hoàn thiện pháp luật tiếp công dân đồng bộ, thống nhất; đề nghị Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng có hướng dẫn thống nhất về công tác thẩm định pháp lý đối với hợp đồng gói thầu đã được thương thảo, hoàn thiện theo quy định…

leftcenterrightdel
 Các thành viên đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả trên các mặt công tác mà tổng cục đã đạt được trong thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn mang tính đặc thù của tổng cục… Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhanh chóng khắc phục, chấn chỉnh, đặc biệt là về tình hình quân nhân vi phạm kỷ luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trình bày báo cáo trung tâm và kiến nghị, đề xuất một số nội dung với đoàn kiểm tra.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là các nội dung công tác liên quan. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch, chỉ thị của các cấp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời, nắm và quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến các cơ quan, đơn vị trong tổng cục; xác định rõ nguyên nhân, điều kiện và dự báo sát tình hình, đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả sơ bộ kiểm tra.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để chồng chéo hoặc để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm ngay từ sớm; triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bảo đảm đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế trong tổng cục đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các hạn chế, tồn tại đoàn kiểm tra chỉ ra, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, sát thực, thường xuyên báo cáo kết quả để đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng nắm, kịp thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả. 

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN