Tham gia đoàn kiểm tra có chỉ huy, cán bộ một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Về phía Tổng cục Hậu cần, dự đón, làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tổng cục và chỉ huy các cơ quan, cục chuyên ngành, phòng chức năng thuộc tổng cục.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần thay mặt Đảng ủy, chỉ huy tổng cục báo cáo với đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng kết quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác liên quan. Qua đó khẳng định, thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Quân đội giao, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế và thi hành pháp luật về đấu thầu bảo đảm chặt chẽ, sâu sát, có nền nếp, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Đại diện đoàn kiểm tra tại buổi làm việc.

Tổng cục đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng ở tất cả các cấp; tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động thực hiện nghiêm, có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị trong tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022. Nổi bật là, trong năm 2022, tất cả các đơn thư đã được xử lý, giải quyết theo quy định, không có vụ việc tồn đọng; toàn tổng cục tiết kiệm trong đấu thầu được hơn 1,44 tỷ đồng…

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra nghe lãnh đạo Tổng cục Hậu cần báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác.

Qua nghe báo cáo của tổng cục, nhận xét sơ bộ của đoàn kiểm tra và các ý kiến bổ sung, phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả mà Tổng cục Hậu cần đã đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy tổng cục nhanh chóng khắc phục, chấn chỉnh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định mục tiêu, phương hướng nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đề nghị với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đoàn kiểm tra một số nội dung liên quan đến công tác tư pháp, pháp chế tại buổi kiểm tra.

 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế, thành viên đoàn kiểm tra phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan tại buổi kiểm tra.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng khắp từ tổng cục đến các đơn vị cơ sở với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm; duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, không để vượt cấp, kéo dài và tạo thành điểm nóng. Tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nhất là các vấn đề về tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm (nếu có).

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Trọng Thiện, Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan đến sử dụng đất quốc phòng của tổng cục.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của tổng cục cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ và với cơ quan chức năng của địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm, tội phạm. Tổng cục tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành tư pháp, thanh tra, pháp chế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của tổng cục yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN