Đảng ủy Tổng cục Hậu cần tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513 về công tác tài chính

Đảng ủy Tổng cục Hậu cần tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513 về công tác tài chính

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành vận tải, tàu thuyền toàn quân 6 tháng cuối năm

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành vận tải, tàu thuyền toàn quân 6 tháng cuối năm

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Tổng cục Hậu cần tổ chức các hoạt động tri ân tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Tổng cục Hậu cần tổ chức các hoạt động tri ân tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Tổng cục Hậu cần tổ chức các hoạt động tri ân tại Định Hóa, Thái Nguyên

Tổng cục Hậu cần tổ chức các hoạt động tri ân tại Định Hóa, Thái Nguyên

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Hậu cần thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại tỉnh Điện Biên

Tổng cục Hậu cần thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại tỉnh Điện Biên