Tổng cục Hậu cần: Cục Xăng dầu bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hậu cần: Cục Xăng dầu bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên)

Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình: Trường Cao đẳng Hậu cần 1 (Tổng cục Hậu cần) đoạt giải nhì

Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình: Trường Cao đẳng Hậu cần 1 (Tổng cục Hậu cần) đoạt giải nhì

Cục Xăng dầu tuyên dương Đội tuyển tham gia Hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp Tổng cục Hậu cần năm 2023

Cục Xăng dầu tuyên dương Đội tuyển tham gia Hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp Tổng cục Hậu cần năm 2023

Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần thăm, động viên gia đình cán bộ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần thăm, động viên gia đình cán bộ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Kho 671, Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân Bắc Giang

Kho 671, Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân Bắc Giang