Tổng cục Hậu cần khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình chính sách tại tỉnh Hà Nam

Tổng cục Hậu cần khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình chính sách tại tỉnh Hà Nam

Cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần “Viết tiếp truyền thống - Quyết tâm giành 4 nhất”

Cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần “Viết tiếp truyền thống - Quyết tâm giành 4 nhất”

Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần: Phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào thực chất, hiệu quả

Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần: Phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào thực chất, hiệu quả

Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần: 236 đề tài, sáng kiến được áp dụng

Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần: 236 đề tài, sáng kiến được áp dụng

Tổng cục Hậu cần khánh thành và bàn giao

Tổng cục Hậu cần khánh thành và bàn giao "Nhà Đại đoàn kết"

Tổng cục Hậu cần khám bệnh cho nhân dân tại tỉnh Điện Biên

Tổng cục Hậu cần khám bệnh cho nhân dân tại tỉnh Điện Biên

Đại hội Thi đua Quyết thắng Kho 661, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần

Đại hội Thi đua Quyết thắng Kho 661, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần

Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ cho các lực lượng phục vụ tại lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ cho các lực lượng phục vụ tại lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ