Đảng ủy Tổng cục Hậu cần tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Đảng ủy Tổng cục Hậu cần tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Tổng cục Hậu cần tổ chức gặp mặt, tặng quà hộ nghèo

Tổng cục Hậu cần tổ chức gặp mặt, tặng quà hộ nghèo

Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu phát động thi đua cao điểm

Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu phát động thi đua cao điểm

Bàn giao Viện Thiết kế trực thuộc Bộ Quốc phòng về Tổng cục Hậu cần

Bàn giao Viện Thiết kế trực thuộc Bộ Quốc phòng về Tổng cục Hậu cần