Tổng cục Hậu cần giao ban công tác hậu cần toàn quân quý I-2023

Tổng cục Hậu cần giao ban công tác hậu cần toàn quân quý I-2023

Sĩ quan trẻ Tổng cục Hậu cần: Nhận thức đúng để có hành động đúng

Sĩ quan trẻ Tổng cục Hậu cần: Nhận thức đúng để có hành động đúng

Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày 26-3

Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày 26-3

Tổng cục Hậu cần công bố quyết định giải thể Trường Cao đẳng nghề số 13

Tổng cục Hậu cần công bố quyết định giải thể Trường Cao đẳng nghề số 13

Tổng cục Hậu cần tổ chức Lễ ra quân huấn luyện khối cơ quan năm 2023

Tổng cục Hậu cần tổ chức Lễ ra quân huấn luyện khối cơ quan năm 2023

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần

Đảng ủy Tổng cục Hậu cần quán triệt và triển khai các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Tổng cục Hậu cần quán triệt và triển khai các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần chăm lo tốt việc làm, đời sống người lao động

Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần chăm lo tốt việc làm, đời sống người lao động

Tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Hậu cần thực hiện công tác chuyển đổi số

Tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Hậu cần thực hiện công tác chuyển đổi số

Công tác tăng gia, sản xuất ở Tổng cục Hậu cần: Đầu tư hiệu quả gắn với hiện đại hóa

Công tác tăng gia, sản xuất ở Tổng cục Hậu cần: Đầu tư hiệu quả gắn với hiện đại hóa