Binh chủng Hóa học hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Binh chủng Hóa học hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Binh chủng Đặc công tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Binh chủng Đặc công tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Sư đoàn 312 tổ chức thành công diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật

Sư đoàn 312 tổ chức thành công diễn tập chiến thuật hiệp đồng binh chủng có bắn đạn thật