Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra; Đại tá Vũ Hải Đăng, Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; đại diện Cục Tài chính, đại diện các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì kiểm tra. 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16, Đại tá Nguyễn Văn Trọng, Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Binh đoàn 16, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Đảng bộ Binh đoàn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Binh đoàn, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16. 

Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định, kịp thời bổ sung những vấn đề mới theo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu bảo đảm đầy đủ.

Chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm dân chủ trong quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với bí thư cấp ủy, chính ủy cùng cấp. Nền nếp chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ được duy trì nghiêm túc, có chất lượng. Trong đó, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh đoàn trực tiếp đối thoại 18 buổi, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối thoại với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động 50 buổi. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Thanh Hải gợi mở và trả lời các ý kiến tại diễn đàn "Dân chủ - Kỷ luật" của Binh đoàn 16.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra văn bản, sổ sách về Quy chế dân chủ cơ sở của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Binh đoàn 16 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Binh đoàn, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của chỉ huy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác của cấp ủy, bí thư với người chỉ huy các cấp. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân thực hiện quy chế giám sát, phản biện và tham gia xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG