Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7, đại diện Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính, đại diện các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục Chính trị Quân khu 7.  

Thực hiện kế hoạch, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại Trung đoàn Gia Định và các cơ quan Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, dự diễn đàn “Dân chủ - Kỷ luật” tại Trung đoàn Gia Định, dự hội nghị tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy quân sự TP Hồ Chí Minh.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các cấp ủy đảng; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành của người chỉ huy; hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Ngô Thanh Hải phát biểu kết luận sơ bộ kiểm tra.

Từ tháng 1-2022 đến nay, công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trung đoàn Gia Định đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết cao trong cơ quan, đơn vị. Vai trò của hội đồng quân nhân, tổ chức quần chúng và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị ngày càng được phát huy. Đại đa số quân nhân có nhận thức tốt về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Các quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy được xây dựng, bổ sung, sửa đổi kịp thời, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ý thức dân chủ và trình độ làm chủ của mọi quân nhân được nâng lên, các thiết chế dân chủ ngày càng được hoàn thiện, quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ được đề cao, tôn trọng, phát huy. Sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy được tăng cường, mối quan hệ giữa người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên với, cấp ủy ở các đơn vị chặt chẽ hơn, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

Kiểm tra văn bản, sổ sách về Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. 

Phát biểu kết luận sơ bộ kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đánh giá Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đảng ủy đã xây dựng hệ thống quy chế, quy định, ban hành đúng phạm vi, thẩm quyền, sát với đặc điểm của đơn vị, quá trình vận hành hiệu quả, nền nếp. Cấp ủy đảng các cấp đã thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế lãnh đạo một số mặt công tác quan trọng. Hoạt động đối thoại dân chủ ở các cấp được duy trì nền nếp theo phân cấp, với 577 lần tổ chức đối thoại tại các cấp trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân hoạt động có nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy được quyền làm chủ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra dự hội nghị Đảng ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng chí Phó trưởng đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc đối thoại dân chủ theo quy định, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đối với việc quán triệt, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên các lĩnh vực.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp thu kết luận sơ bộ của đoàn kiểm tra. Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG