Kiểm tra công tác dân số, gia đình và trẻ em tại Quân khu 7

Kiểm tra công tác dân số, gia đình và trẻ em tại Quân khu 7

Quân khu 9 tìm kiếm được 7 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quân khu 9 tìm kiếm được 7 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Nhiều cách làm hiệu quả trong thực hiện xây dựng “đơn vị điểm”

Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Nhiều cách làm hiệu quả trong thực hiện xây dựng “đơn vị điểm”