Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
leftcenterrightdel

 Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chặt chẽ, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được mở rộng và phát huy. 

Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, coi trọng cải cách hành chính, duy trì nền nếp đối thoại dân chủ, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở, tạo đoàn kết thống nhất cao.

Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong các cơ quan đơn vị phát huy dân chủ, tích cực tham gia ý kiến bàn biện pháp thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy, người chỉ huy. Tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Các thành viên Ban chỉ đạo tham dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời đề nghị, năm 2023, Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của các cấp về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên các mặt công tác, nhất là về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, các thành viên Ban chỉ đạo phải dành thời gian kiểm tra các cơ quan, đơn vị, bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; chủ động kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định về nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Ban chỉ đạo gắn với kiểm tra thực hiện chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo. 

Để phòng ngừa vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, Ban chỉ đạo cần tham mưu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng ngừa hiệu quả đối với các hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong đơn vị. 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt hoạt động đối thoại dân chủ ở các cơ quan đơn vị, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sơ kết, tổng kết. Công tác thi đua khen thưởng phải đúng, trúng và kịp thời để tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN